До всички вас

Човекът и човешките отношения са сложни!

Все пак мисията е възможна, с ваша помощ. Молим ви:

  • Да помните, че всеки модел е опростено представяне на живота.
  • Да разбирате, че нашия стил е с малко хумор, маркетинг и много наука.
  • Да участвате в развитието на бебето ТриМодел, като консултант, партньор, популяризатор.

Вижте как в ЧЗВ.

За да достигнем до всички вас, за вас и заедно с вас, създаваме…

Мулти-модален уебсайт

© Мулти-модален сайт: търговска марка, услуга и заявен патент в Канада на ТриМодел Орг - Йордан Йорданов.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close