Е = СМ²

Прости формули за

умен баланс тегло

без броене калории!

Здравейте приятели!

Е = СМ²

Това не е грешно изписана формулата на Айнщайн Е = МС². Просто Е = СМ² е вярното уравнение, поне като нагледен ориентир, за успешно управление на вашето тегло. Е = СМ² изразява (Е) Енергиен разход = (С) Калории изразходвани по (М) Метаболизъм на квадрат.

Нека да разгледаме това лесно уравнение заедно за да разберем как ефикасно и трайно да отслабнем или напълнеем. Малко елементарна математика ще ви покаже, че няма голяма нужда да броите калории. Тъй като метаболизма ви е много по-важен.

Преди това, нека започнем с една подвеждаща банална формула: приети калории минус изразходвани калории равно на вашето тегло:

Сп – Си = Е

С (Calories), Сп (Калории приети). Си (Калории изразходвани), Е (Енергиен баланс).

При Е = 0 запазваме тегло, при Е+ качваме тегло, при Е- губим тегло.

Просто е нали? Даже е прекалено просто? Толкова просто, че много хора се блъскат като грешни дяволи… да броят приети и изразходвани калории с надежда да отслабнат.

Но надежда всяка оставете, докато сте оставили встрани най-важния фактор в уравнението на вашето тегло.

М фактора! М е вашия Метаболизъм.

Първо що е то Метаболизъм? Това е цялостния процес на обмяна на веществата във вашия организъм. Тази мета обмяна е по-ценна от Мета вселената на Фейсбук! Тя, вашата мета, не Метата на Зуки, изразходва огромна енергия от калории за поддръжка на жизнените ви процеси в покой. Калоричната ви енергия разбира се не идва от тока и бензина, а от калориите които приемате с храна и напитки. Вашият енергиен баланс не зависи от Русия, нито от САЩ, а от вашия М, Метаболизъм.

С други думи М е като Меси… в отбора фактори определящи вашето тегло! Даже М е по-важен от една звезда за работата на един екип. Метаболизма е като директор, треньор и играч в едно в контрола на теглото.

Как така? Ето как, представете си изразходваните калории на ден (Си) като една кръгла торта разделена на 10 парчета. Добре, 7 порции се изразходват от М, вашия Метаболизъм за поддръжка на вашите базови жизнени процеси в покой! 2 късчета хвръкват с А вашата Активност. 1 парче изгаря за вашата Т, Топлина (не в къщи, а в тялото).

Да формулираме горното с долното:

Си = (7/10М) + (2/10А) + (1/10Т)

Без да сме Айнщайновци е ясно, че 7 гори повече от 2. Т.е. че най-силния ефект на отслабване идва от М, Метаболизма. Все пак А, Активността и Т Телесната Температура също влияят на метаболизма. Но много по-малко отколкото хората си мислят.

Тогава, можем ли да променим М (Метаболизма)?

Т.е. да моделираме Метаболизма, като влияем на процеса на обмяна на веществата в човешкия организъм. За да отговорим на този жизнено важен въпрос, нека видим от какво зависи М. Ще го илюстрираме с трите бази на тройното моделиране на ТриМодел: Биологична – Психологична – Социална.

Трите най-важни бази за М (метаболизма):

Първо едно уточнение Метаболизма си има МБС (Метаболитна Базова Скорост), звучи като МПС – Моторно Превозно Средство, връзката между МПС и МБС е скорост. МПС и МБС настрана, за по-лесно приемаме, че МБС = М (Метаболизъм).

Та скоростта на Метаболизма се влияе основно от три бази:

  • Биологична: гени, пол, възраст, болести, лекарства, билки, храни, мускули, мазнини, диети, физическа активност, био стрес, автономна нервна система, хормони, невротрансмитери и др.
  • Психологична: нормални психически процеси и проблеми, психически болести, психо стрес и релаксация – директно влияние на био автономна нервна система, хормони, невротрансмитери и др.
  • Социална: социална среда, околна среда, климат и топлина – директно влияние на Биологичната и Психологична База.

От горното е ясно, че някои фактори подлежат на промяна (контрол и моделиране), а други не. Следователно можем да…

Моделираме Метаболизма отчасти!

Може да се влияе на скоростта на метаболизма по различни Био-Психо-Социални начини. Включително и по естествен път с ТриМодел моделирането, например със системите Т.Е.Б., E.A.S.Y. и AUTO NS за управление на тегло, здравословен начин на живот, както и стреса (с персонални анализи и конкретен контрол на вашето метаболитно уравнение). Тук за резюме кои са трите бази на Метаболизма просто предлагаме формулката:

М = Б + П + С

(М е Метаболизъм, Б е Био, П е Пси, С е Соц)

А за Моделиране на Метаболизма:

Мм = Бч + Пч + Сч

(Мм е Моделиране метаболизъм, ч е частично)

ОК, знаем кой е М и как да го пооправим!

Сега да се върнем на Е = СМ². Тази формула е опростенчески изписан вариант на…

Ер = Си х М2 (Енергиен разход = Калории изразходвани по Метаболизъм на квадрат).

Или

Е = Сп – (Си х М²)

Е (Енергиен баланс и следователно тегло) = Сп Калории приети минус (Си Калории изразходвани, умножени по М Метаболизъм на квадрат).

Молим математиците

да не задълбават прекалено в математическата насока. Тук целта е практическа. Да се покаже, че Метаболизма е най-важния фактор за енергийния баланс на всеки човек. При това не е задължително да се броят калории на прием и на изразходване. Достатъчно е да се балансира метаболизма с балансирано био-психо-социално-моделиране. Иначе има различни онлайн калкулатори за средностатистическо изчисляване на базовата метаболитна скорост. Както и директни и индиректни апаратури за по-точни персонални анализи на метаболитна скорост.

Важното е да знаете

Че базовата метаболитна скорост на всеки човек е различна, като обикновено варира в изгарянето на 1000 до 2500 калории на ден. Колкото ви е по-висок метаболизма толкова е по-лесно да сте с балансирана енергия, т.е. да поддържате балансирано тегло. По принцип по-младите хора са с по-бърз метаболизъм, затова при тях, ако няма преяждане и други био-психо-социални проблеми – теглото им е нормално…

Без да се броят калории!

Това е. За тази статия стига. Сега да се върнем в началото на формулата Е = СМ² тя е проста и просто…

Е = СМ² е маркетинг трик

За лесно запомняне, че вашия метаболизъм е много по-важен от ограничаването на вашите калории.

А как точно да контролирате вашето тегло?

Започнете лесно с ТЕБ – Троен Енергиен Баланс!

Чао. ТЕБ е с теб :).

П.С. Виж тук Науката зад завесата на Е = СМ² публикацията.

Categories Био-Психо-Социално Моделиране
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close