За нас

Носим ви живот с усмивка

Нашата визия е за истинска връзка на психология, медицина и човешки комуникации. Синтез по достъпен и развлекателен начин! С цел по-успешен живот на хора и фирми.

Развиваме екип от разнообразни експерти, артисти и живи модели за моделиране с модели. Научете повече за нас от страницaтa на Йордан. А за вас от За вас.

© Носим здраве с усмивка™, Тройно Моделиране™, Моделиране с модели: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада, на ТриМодел Орг информационно-образователен сайт, от Йордан Йорданов, Основател на ТриМодел. Специалист по Стреса,  Дипломиран Психолог от Университета на Монреал. Регистриран Правоспособен Психолог за самостоятелна професионална практика по международния и националния класификатор на професиите в ДПРБ - Дружество на Психолозите в Република България. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close