За ТриМодел

Mисия:

Да моделираме живота.

На хора и фирми!

От нас, за вас!

© Моделираме фирми, Моделираме хора™, Моделираме среда℠: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада на ТриМодел Орг от Йордан Йорданов, Трудово-организационен Психолог в България.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close