Иновации

Био-Психо-Социални

ЦитокиноЦитокинно моделиране

Методи за естествено управление на цитокини, за моделиране на имунна система, възпаления и генна експресия.

Цитокините са имунните сигнализатори във вашата кръв! Това са молекули подаващи сигнали за активиране или дезактивиране на вашите имунни клетки. Управлението на цитокините във вашето тяло е като управлението на огъня и електричеството във вашата къща. Овладяването на огъня е в основата на развитието на човечеството. А контрола на “огъня” на цитокините в човешкото тяло (цитокинните имунни възпаления) е ключ към следващ скок в развитието на медицината, психологията и здравето. Плюс това, вашата сила, красота и по-дълга младост зависят от вашите цитокини.

Големите фармацевтични компании разработват, за милиарди долари, свръхскъпи изкуствени Моноклонални и Поликлонални Антитела! Това са синтетични клонинги за модулация на цитокините (за управление на вашите цитокини).

ТриМодел създава и работи върху практически и лесни програми за естествено цитокинно моделиране във вашето всекидневие! Цитокино влияе по естествен път на вашите естествени цитокини и вашия живот. Научете повече за Цитокино тук скоро.

КосмоДомКосмическо моделиране на 0 гравитация у дома

Методи и прости апарати за моделиране на кратка космическа безтегловност в домашна среда, за всеки човек. За естествено моделиране на човешка биология и психология.

6° HDT е аналог на Zero G, т.е. нулева или микрогравитация. Моделът 6° HDT се разработва от НАСА – Американската Космическа агенция след 1980г… досега. Американците всъщност доразвиват опитите на Съветската Космическа Програма от 1970г. Методът 6° HDT е вече международен стандарт със стотици научни изследвания. Той се използва за дългосрочна подготовка на астронавти и космонавти за Космоса.

Но тук на земята, Тримодел разработва, достъпен за всеки човек, Модел за бърза кратка безтегловност. Бързо-кратка и свръхкратка нулева гравитация (Zero G), която наричаме Nano G.

Ползите и приложенията на бързо-кратката безтегловност са многобройни и многообещаващи!

Ние създаваме Nano Gбързи, прости и ефикасни методи за моментно моделиране на гравитацията във вашето легло. Това са лесни упражнения и иновативни програми у дома. Те ви помагат свръхбързо за: фитнес, управление на централна нервна система и автономна нервна система с максимална релаксация, изправяне на гръбначен стълб и костна система, контролиране на стойка, увеличаване на ръст, подобряване на кардио-дихателна и кръвна система, активиране на гръбначно-мозъчна течност, регулиране на мозъчните вълни, естествено моделиране на генна експресия (епигенетика) и ДНК (генетика), удължаване на теломери и т.н.

Плюс това с Космо-дом (Cosmo-home) създадохме Безтегловно моделиране на тяло-психика (Nano G body-mind modeling), Безтегловна Йога (Nano G Yoga), Безтегловен фитнес (Nano G fitness) и др. Как да използвате нулевата гравитация и как да практикувате Космо-дом у дома – научете тук скоро.

Накратко, Дозираната ниска гравитация е голяма сила за естествено моделиране на вашите клетки и регенерация.

Дозираната висока гравитация също ви помага за активирането на вашите клетки (и стволови клетки) за естествената пълноценна регенерация.

WallBeat (Уолбийт) – моделиране на костна система на стена

Метод за подобряване на естествената регенерация и укрепване на мускуло-скелетна система чрез контролирани и дозирани тренировки на тялото с удари в стена.

Чрез Уолбийт човек може сам да моделира на практика всички кости, стави, свръзки и сухожилия в своето тяло. Т.е. цялата костна система, както и цялостната нервно-мускулна-скелетна система.

Тримодел разработва уникален метод и програми от изолирани и контролирани удари в стена с различни части от тялото. За спортисти, както и за болни и за всеки човек имащ нужда от по-силни и здрави кости.

Различни научни изследвания показват, че за оптимална регенерация, изграждане и подмладяване на костите, чрез естествено активиране на собствените стволови клетки, е нужно да бъде преминат определен праг на интензитет на натоварващо G ускорение и импакт (гравитационна сила на ускорение и удар). Този праг е от порядъка на 4,2 G.

Във всекидневието и нормалния фитнес, дори млади хора трудно стигат до критичния праг на ускорение и импакт от 4,2 G. Все пак има редица начини това да се постигне: спринтове, скокове от височина, скокове на олимпийски батут и др., но всеки един от съществуващите начини натоварва само някои части от скелетната система.

С Уолбийт системата се натоварват последователно всички части от костната система. При това, ефикасно и безопасно.

Разновидности на Уолбийт са Трийбийт (TreeBeat), Флоорбийт (FloorBeat), т.е. вместо стена се използва дърво или под (земя). Всички те са част от Тримодел системата – Бодибийт. Trimodel BodyBeat.

Очаквайте продължение за другите иновации скоро…

А за тренинг сега вижте нашите услуги

© Cytokino™, Cosmohome™, Wallbeat℠: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада на Йордан Йорданов, Дипломиран Психолог от Университета на Монреал. Член на Дружеството на Психолозите в България, BGRP24462634.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close