Йордан

Йордан Йорданов е Регистриран Психолог в Дружеството на Психолозите в България. Член на Секциите: Обща Психология и Трудово-Организационна Психология (уникален професионален код BGRP 2446-2634). Специалист по Управление на Стреса (физически, психически и социален).

Основател на ТриMодел. Създател на Тройното моделиране (на основата на класическия Био-Психо-Социален модел на Д-р Енгел). Иноватор разработващ Триком – Тройната система на езика на тялото и невербалните комуникации.

Йордан е българин с български и канадски паспорти. С мултидисциплинарна образователна подготовка. Диплома с отличие по Психология от Университета на Монреал в Канада, със спечелена годишна стипендия и специализирано обучение по обменна програма, Департамент Клинична и Здравна Психология в Университета на Фрибург, в Швейцария. Също така навремето е учил 5 години Френска Филология в Софийски Университет Климент Охридски, както и завършил Магистрант с отличен успех, Магистърска програма по Бизнес Управление, в НБУ, България. Класиран Кандидат Докторант на Докторската програма по Клинична Психология, клинична практика и научни изследвания, в Университета на Монреал, Канада. След завръщането си в България през 2022 г., записва и съвместна Магистърска програма по Клинична Невропсихология на Университета Йорк, Англия и Нов български университет, в София.

Разнообразен трудов и житейски опит включващ:

  • Отговорен пост по корпоративните продажби на мултинационална компания в България, Toyota.
  • Научен агент и водещ здравни интервюта и тестове в Болницата Дъглас, поделение на Университета Макгил (известен като „Канадския Харвард“) и Канадски Институти за Здравни Изследвания (към СЗО – Световната Здравна Организация).
  • Служител в правителството на Квебек, Канада, Дирекция IVACIndemnisation des Victimes d’Actes Criminels, като Съветник по Ре-адаптация на криминалните жертви (изготвяне на персонални анализи, диагностики и психо-социално-здравни програми).
  • Самостоятелна практика, включително и в България.
  • Създаване на редица здравни, психологически, образователни и трудово-организационни иновации със заявени патенти.
  • Любител спортист: футбол, бойни изкуства, тенис, фитнес, йога и др.
  • Шампион по шахмат за аматьори на Квебек, Канада.
  • Владеене на френски и английски език, естествено и български.
  • Пътешественик – живял в седем държави на три континента. С постоянен адрес и в България.

Бори се с тежко автоимунно заболяване Churg Strauss (EGPA) вече 12 години. Сравнително успешно, засега.

Специалист в Управление на Стреса на Био-Психо-Социално ниво. Изучавал Психология като естествена наука, със солидна подготовка по физиология на нервна и ендокринна система (във Факултета за Науки и Изкуства в Университета на Монреал, между известните основоположници в миналото е и “Бащата на стрес науката” Д-р Ханс Селие – номиниран за Нобелова награда по Физиология/Медицина).

За да не се взема много на сериозно, Йордан си прави веселия талисман модел Док Дог, а после и цяло трио талисман модели Док Дог, Уди Усмивката и Моди Мод!

Относно по-сериозните иновации на Йордан, вижте Иновации.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close