Метод-модели

Моделиране на хора и фирми

методика от 3 метод модели

Практика с живи модели чрез 3 теоретични модели:

Моделирате вашия живот с 3 Тренинг Модули.

© Био-психо-социално Моделиране™, Олимпийско Моделиране™, Интегрално Моделиране: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада на ТриМодел Орг от Йордан Йорданов, Професионален Психолог в България.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close