Модели

Моделиране с модели

Тройно моделиране на вашия живот, здраве и красота с:

Вие избирате вашите модели в три тренинг модули.

© ТриМодел, Тройната система™, Моделиране с Модели, Тройно Моделиране: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада  на ТриМодел Орг от Йордан Йорданов, Регистриран Психолог в България. Специалист по Управление на Стрес и Био-Психо-Социално моделиране.  

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close