Стрес контрол – АВТО НС

АВТО НС се управлява лесно с два “педала”:

Симпатиков и Парасимпатиков!

Симпатиковият педал е Симпатиковата нервна система (СНС). Включва се при стрес. Гледайте на стреса, като на педала на газта.

Парасимпатиковия педал е Парасимпатиковата нервна система (ПНП). Работи, когато вие почивате или извършвате спокойни действия. Т.е. парасимпатика е инерцията и педала на спирачката.

Естествено, умелото управление на всеки автомобил изисква прецизно балансиране на педала на газта, инерцията и спирачката. Същото е при управлението на вашия живот. Стрес и ускорение, както и инерция и покой са еднакво важни. Трябва да са балансирани на точното място, в точния момент, по точния начин.

С АВТО НС ви помагаме да управлявате… стреса!

Научете се да управлявата вашия АВТО НС и стрес с нашите три практични програми:

  • AUTO NS – Stress program (специализирана програма за стреса)
  • EASY (програма за обша физическа и психическа подготовка)
  • TRICOM (програма за Тройната комуникация – Тройния език на тялото)

Както всичко при нас, имате избор от безплатен или платен тренинг. При това със самостоятелна подготовка у вас или с модели при нас. Повече инфо на страницата Услуги…

© Симпатиков педал™, Парасимпатиков педал™: търговски марки, услуги и заявени патенти в Канада на ТриМодел Орг от Йордан Йорданов, Регистриран Психолог в България.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close