Трик

Модерната психология е магия!

Magic Jordan

Тук ви разкриваме реални „магически трикове за тройно преобразяване на външност, емоции и връзки с хората.

Нашите „магии“ са представени с лека усмивка, но се основават само на сериозна наука – биология, психология и социология.

Според желаната от вас бързина на изпълнение, триковете са в три групи: мигновени, бързи и дългосрочни.

© Magic Jordan, Пластичен Психолог™, Пластична Психология,  
Моделиране с Mодели,  TriModel, 3Model: търговски марки на ТриМодел Орг и Йордан Йорданов, Правоспособен Психолог в Дружеството на Психолозите в България.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close