ТриМодел Блог

Здравейте,

Тук ви помагаме да изградите себе си лесно… леко като Лего!

Представете си, че вашия живот е като къщичка играчка Лего… на три етажа. Първият етаж е Био (Биологичен), това е вашата биология от физиология и анатомия. Вторият е Психо (Психологичен) т.е. вашата психология от мисли, емоции и поведение. Третият е Социален, т.е. вашите социални умения и комуникации, както и социален кръг и среда.

Това е дома на вашия живот. Вашия Био-Психо-Социален дом. Градите го с нашата модулна система за Био-Психо-Социално Моделиране. Т.е. с Тройното Моделиране на ТриМодел.

Тук всичко е практически насочено, дори и теорията.

Ние сме сериозни експерти, но обичаме хумора и забавлението. Някои статии звучат полу-приказно, даже полу-шантаво, но всички са напълно сериозно научно обосновани.

Моделирайте вашето тяло, дух и социална среда, леко като на игра.

Categories Био-Психо-Социално Моделиране
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close